Taktila skyltar: En viktig del av tillgängligheten

18 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Taktila skyltar är avgörande för att skapa en tillgänglig miljö för personer med synnedsättning. Dessa skyltar är utformade för att kunna läsas med både syn och känsel, vilket ger viktig information på ett sätt som är tillgängligt för alla. Här undersöker vi vad taktila skyltar är, deras fördelar, hur de används och vilka riktlinjer som finns för deras utformning.

Vad är taktila skyltar?

Taktila skyltar är skyltar som kombinerar visuell och taktil information. De är ofta utrustade med upphöjda bokstäver, symboler och punktskrift (Braille) för att kunna läsas med fingertopparna. Detta gör dem användbara för personer med synnedsättning, men de kan också vara till hjälp för andra, till exempel personer med inlärningssvårigheter eller dem som befinner sig i en mörk miljö.

Fördelar med taktila skyltar

Taktila skyltar erbjuder flera fördelar:

 • Tillgänglighet: De gör det möjligt för personer med synnedsättning att navigera och få information självständigt.
 • Säkerhet: Genom att ge viktig information om nödsituationer, utgångar och hinder kan taktila skyltar öka säkerheten.
 • Inkludering: De bidrar till en mer inkluderande miljö där alla individer har lika möjligheter att delta och interagera.
 • Lagar och förordningar: I många länder är installation av taktila skyltar ett lagkrav i offentliga byggnader, vilket säkerställer att dessa platser är tillgängliga för alla.

Taktila skyltar

Användningsområden

Taktila skyltar används i en mängd olika miljöer:

 • Offentliga byggnader: Här inkluderar de skyltar för toaletterna, hissar, utgångar och nödutgångar.
 • Transportsystem: På tågstationer, bussterminaler och flygplatser används taktila skyltar för att visa vägen och ge information om tjänster.
 • Kommersiella fastigheter: I kontorsbyggnader och köpcentra hjälper taktila skyltar besökare att hitta rätt och få viktig information.
 • Utbildningsinstitutioner: Skolor och universitet använder taktila skyltar för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla studenter.

Riktlinjer och standarder

Utformningen av taktila skyltar styrs av specifika riktlinjer och standarder för att säkerställa deras effektivitet:

 • Kontrast och färg: Det är viktigt att taktila skyltar har hög kontrast mellan text och bakgrund för att göra dem läsbara för personer med nedsatt syn.
 • Teckenstorlek och stil: Upphöjda tecken bör vara av en viss storlek och stil för att vara lättlästa med fingertopparna.
 • Placering: Skyltarna bör placeras på en höjd som är lättillgänglig för både rullstolsanvändare och stående personer.
 • Braille: Punktskrift bör inkluderas på alla taktila skyltar, och det ska vara korrekt placerat under motsvarande text.

Implementering och underhåll

För att maximera nyttan med taktila skyltar krävs noggrant genomförande och underhåll:

 • Installation: Skyltarna måste installeras på rätt höjd och plats för att vara tillgängliga och effektiva.
 • Underhåll: Regelbundet underhåll är nödvändigt för att säkerställa att skyltarna förblir läsbara och i gott skick. Detta inkluderar rengöring och kontroll av att punktskriften är intakt.
 • Uppdateringar: Vid förändringar i byggnadens layout eller funktion bör skyltarna uppdateras för att återspegla de nya förhållandena.

Fler nyheter